top of page
Організаційно методичний консультативний відділ 
(ОМКВ) КНП «ООМЦПЗ» ООР

   ОМКВ є опорною   базою   для   розробки   питань  спеціалізованого медичного обслуговування населення м. Одеси та Одеської області з порушеннями психічного здоров’я. На цій базі працюють за затвердженим графіком позаштатні  головні  спеціалісти зі спеціальності «Психіатрія», «Наркологія», «Судова психіатрія»  області,  які планують  свою  роботу спільно з організаційно-методичним відділом.

   Вивчає за матеріалами статистичних звітів,  перевірок  і аналізів  роботи лікувально-профілактичних закладів стан медичного обслуговування населення області,  діяльність сільських і міських лікувально-профілактичних закладів.

   Розробляє на основі аналізу діяльності медичних закладів, спеціалізовану психіатричну допомогу  пропозиції  по  усуненню  наявних недоліків в роботі закладів охорони здоров'я і  практичні  заходи  щодо  підвищення  якості  культури обслуговування населення.  Розроблені заходи і пропозиції направляє у відповідні органи охорони здоров'я.

   Планує  і  координує планові виїзди лікарів психіатрів КНП «ООМЦПЗ»ООР» в міста і райони області   для    комплексної    перевірки    діяльності  лікувально-профілактичних закладів, спеціалізовану психіатричну допомогу.

   Розробляє спільно з головними  спеціалістами області    і    організаційно-методичними відділами обласних спеціалізованих диспансерів,  керівниками вищих медичних  закладів освіти  та  післядипломної  освіти,  медичних  і науково-дослідних інститутів плани первинної спеціалізації і підвищення кваліфікації лікарів     і     середнього     медичного    персоналу    дитячих лікувальне профілактичних  закладів і  планово-консультативних виїздів  кваліфікованих  лікарів-спеціалістів  в  райони  з  метою надання практичної допомоги на місцях,  покращання якості  роботи, освоєння  і  впровадження  в  практику  сучасних методів і засобів профілактики, діагностики і лікування, підвищення загального рівня медичного обслуговування дитячого населення.

   Розробляє  організаційно-методичні матеріали по розділах з  питань  основної   роботи спеціалізованих психіатричних лікувально-профілактичних закладів     (організація    диспансерної    роботи,    проведення профілактичних  оглядів,  рівень  діагностики,   результати лікування,  стандарти,  якості і т.ін.) та доводить їх до відома і керівництва лікувально-профілактичних  закладів  охорони  здоров'я області.

   Бере участь у підготовці та проведені Всеукраїнських з'їздів, обласних нарад, семінарів, декадників, координаційних рад і конференцій медичних працівників зі спеціальності «Психіатрія», «Наркологія», «Судова психіатрія».

   Здійснює    консультативну    допомогу   керівникам   і лікарям-спеціалістам  сільських  і  міських  лікарень   з   питань організації  роботи спеціалізованих психіатричних  лікувально-профілактичних закладів і підвищення якості медичного обслуговування населення.

   Спільно    з   позаштатними спеціалістами   аналізує   якісні   показники    роботи    спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів  області  з  подальшим визначенням   тематики   постійних семінарів,   конференцій,   декадників;   визначає   райони,   які підлягають      комплексній      перевірці       і       вимагають планово-консультативної допомоги з окремих питань. Проводить інструктажі,  семінари,  декадники та інші заходи для керівників медичних закладів, працівників медичної статистики, лікарів-спеціалістів про порядок ведення статистичного обліку і складання державних статистичних звітів.

   До складу ОМКВ  включені наступні структурні підрозділи:

  •  кабінет лікарів психіатрів ОМКВ,

  •  кабінет  дитячих лікарів психіатрів ОМКВ

  •  кабінет лікаря статистика

  •  кабінет соціально правової допомоги.

Приймальня відділення:

+38 (048) 709- 46- 59

Понеділок - П'ятниця        8:30 - 16:30

Субота, Неділя                    Вихідний

Приймальні відділення    ЦІЛОДОБОВО

Спеціалісти відділення

Артеменко Олена Геннадіївна

Артеменко Олена Геннадіївна

Завідуюча організаційно методичним відділом,  

лікар-психіатр

bottom of page